Despre

Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată – Alba Iulia este persoană juridică română de drept privat, înfiinţată în anul 2002, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Credinţa

Credem în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

 

Filosofia 

În viaţă nu suntem niciodată singuri! Dar, este important felul în care suntem împreună – ne ajutăm, sau ne lovim unii pe alţii?

Chiar dacă în încercările vieţii ne simţim uneori singuri, există întotdeauna cineva căruia îi putem cere ajutorul.

Putem fi genii, oameni obişnuiţi sau cu retard, sănătoşi sau bolnavi, cu studii sau fără…

trăim împreună şi suntem dependenţi unii de ceilalți!

Viziunea 

O lume în armonie şi în comuniune!

 

Misiunea

Să oferim suport şi asistenţă specializată persoanelor cu nevoi speciale, persoanelor aflate în dificultate şi oricărei alte persoane care ne solicită.

 

Obiective 

  • Să ajutăm persoana să se dezvolte la potenţialul maxim, să fie apreciată pentru ceea ce este(!), să fie integrată armonios socio-familial şi şcolar-profesional.
  • Să ajutăm familiile în dificultate – pe fiecare membru şi familia întreagă.

 

Valori

Promovăm valori morale ca egalitatea, solidaritatea, generozitatea, prietenia şi milităm pentru respectarea drepturilor fiecărei persoane.

Beneficiari

  • Copii, adolescenţi şi tineri care doresc să se implice civic şi social
  • Copii, adolescenţi şi tineri cu dizabilităţi şi familiile acestora
  • Specialişti din domeniile noastre de interes