Servicii oferite

În Cadrul Centrului beneficiarii pot accesa, în funcţie de nevoi, următoarele servicii:

Copii

Părinţi/Aparţinători

Evaluare (pentru beneficiari) – psihologică

– a limbajului

– a motricității

– educațională

Consiliere

psihologică

– individuală

– de familie

– de grup

Abilitare/ recuperare – terapii specifice

– Stimulare psihică complexă

– Stimulare multisenzorială

– Stimularea şi terapia limbajului

– Terapie comportamentală

– Kinetoterapie

– Dezvoltarea autonomiei personale

– Ludoterapie

– Terapie prin artă

– Terapie adaptativă

Educaţionale – educaţie nonformală şi informală

– “Şcoala părinţilor”

– Consilierea părinţilor – specificul terapiei accesate

– Includerea părinţilor în procesul terapeutic – implicarea părinţilor ca şi co-terapeuţi

 Medicale  – Asistenţă medicală psihiatrică Medicale – Asistenţă medicală psihiatrică pentru copil
 Educaţionale

– Educaţie non-formală

– Socializare

– Îngrijire pe timpul zilei – existenţa unui program zilnic organizat, elaborat în funcţie de nevoile și particularităţile fiecărui copil în parte

– Orientare şcolară şi profesională

Sociale

– Evaluarea socială a nevoilor familiei

– Informaţii şi sprijin pentru a beneficia şi de alte servicii sociale, în funcţie de nevoile specifice ale fiecărei familii

– Informare privind drepturile copilului

 Sociale

– Evaluarea socială a nevoilor copiilor

– Asigurarea mesei de prânz 

– în funcţie de numărul de ore/zi petrecute în Centru