Mirela Ghircău

Status profesional în cadrul Centrului:
Psiholog specialist consiliere psihologică

Specializare:
Psihologie clinică, Consiliere psihologică, Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Experienţă:
din anul 1999