Persoane juridice – Firme

aici Contractul de sponsorizare

 De ce să direcţionezi?

 • pentru că doreşti să ajuţi;
 • pentru că doreşti să contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi;
 • pentru că doreşti să creşti vizibilitatea firmei tale în comunitate – mediatizăm acţiunile noastre asociind sponsorii;
 • pentru că ai posibilitatea să vezi că se întâmplă “lucruri” bune şi cu banii tăi;
 • pentru că susții o cauză socială printr‐o procedură 100% transparentă, fără niciun fel de cheltuială.
 • pentru că ai libertatea de a alege destinația unei sume pe care oricum o plătești;

 De ce să direcţionezi la ACAS Alba Iulia?

Suntem serioşi, perseverenţi şi dedicați misiunii noastre: 
 • pentru că în cei 17 ani de experienţă am:
  • înfiinţat (2005), menţinut şi susţinut (până în prezent) Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi Multiple
  • iniţiat (2004), menţinut şi susţinut anual Cupa ACAS (până în prezent – 2016 Ediţia XIII)
  • iniţiat (2013), menţinut şi susţinut anual Simpozionul ACAS (până în prezent – 2016 Ediţia IV)
 • suntem acreditaţi de către Ministerul Muncii ca Furnizor de servicii sociale, din 2006;
 • Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi Multiple (actual Centrul de Recuperare pentru Copii „Gepetto”) este licenţiat din 2016;
 • În cei peste 12 ani de furnizare a serviciilor în cadrul CRC „Gepetto” am asistat peste 150 de copii cu dizabilităţi multiple (Tulburări din spectrul autist, Sindromul Down, retard psihic, ADHD etc.).

Ce trebuie să faci?

Totul se rezumă la încheierea unui Contract de sponsorizare între firma dumneavoastră şi Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată – ACAS Alba Iulia, fără a crește cheltuielile firmei. 

Baza legală

Portivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, orice societate comercială care plăteşte impozit pe profit sau microîntreprindere poate sponsoriza ACAS Alba Iulia, fără costuri suplimentare.

 • Dacă reprezentați o societate comercială care plătește impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime de 0,5% din cifra de afaceri, respectiv 20% din impozitul pe profit datorat.

i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 

          1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri , această limită se determină potrivit normelor; 

          2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

(extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, titlul II, cap. II, art. 25, alin. (4), lit. i)

 • Dacă reprezentaţi o microîntreprindere, puteți sponsoriza un furnizor de servicii sociale acreditat cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii.   Sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul IV, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru acest trimestru. Vă rugăm să ne aveți în vedere și în trimestrele următoare. ACAS este o organizaţie acreditată, cu Centrul de Recuperare pentru Copii Gepetto licenţiat.
La articolul 56, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:
    “(11) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
(12) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (11) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
(13) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (11), precum şi, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (12). Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(14) Declaraţia informativă prevăzută la alin. (13) se depune până la următoarele termene:
    a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
    b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (31) şi art. 52; 
    c) până la termenele prevăzute la alin. (3) şi (4), după caz.”

(extras din O.U.  Nr. 25 din 29 Martie 2018, Art. I, pct. 5)

 Cum direcţionezi?

Firma îşi calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit (Normele metodologice), apoi încheie un contract de sponsorizare cu ACAS Alba Iulia.

aici Contractul de sponsorizare

Mulțumim pentru implicare! Mulțumim că sunteți alături de noi!

Ghircău Mirela – Preşedinte ACAS Alba Iulia, e-mail: mirela_ghircau@acas-alba.ro