GEPETTO

MISIUNEA Centrului de Recuperare pentru Copii Gepetto 


Misiunea noastră este de a asigura activităţi de recuperare/abilitare-reabilitare a copiilor cu deficienţe, iar pentru părinţi sau reprezentanţi legali ai acestora consiliere şi respiro, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii familiilor în care sunt copii cu deficienţe.

 

Condiţiile de acces/admitere 

          Modalitatea de accesare a serviciilor 

Beneficiarii (părinţii copiilor cu deficienţe/dizabilităţi) se adresează CRC Gepetto

– în mod direct  sau

– prin referire din partea serviciului public specializat pentru protecția copilului în baza planului de servicii personalizat.

            Criterii de admitere

 • diagnostic – în conformitate cu patologia căreia ne adresăm;
 • vârsta între 3 şi 18 ani, cu prioritate vârstele mici, sub 7 ani;
 • acceptul decontării serviciilor.

         Etape parcurse pentru admiterea în programul terapeutic

Etapa I – fundamentarea deciziei de admitere/respingere

Documente necesare:

 1. Cerere de admitere formulată de reprezentantul legal al copilului
 2. Certificat medical valabil de la medicul specialist – copie
 3. Certificat de naştere al copilului – copie
 4. Carte de identitate a părintelui/reprezentantului legal – copie
 5. Evaluări specifice deficienţei copilului (psihologice, logopedice, a motricităţii), dacă există – copie
 6. Certificat medical valabil de la medicul specialist
 7. Hotărâre Comisiei de Protecţie a Copilului, cu Planul de Servicii Personalizat (dacă este cazul) – copie
 8. Certificatul de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul) – copie

În Etapa I specialiştii CRC Gepetto studiază documentele medicale şi realizează evaluarea iniţială a copilului – în vederea asigugurării criteriilor de diagnostic ale Centrului.

Decizia de admitere/respingere în programul terapeutic este luată în baza criteriilor de diagnostic şi a locurilor disponibile şi este comunicată părintelui/reprezentantului legal al copilului.

Etapa II – după ce se decide admiterea

Documente necesare:

 1. Adeverinţă de la medicul de familie prin care se adevereşte posibilitatea copilului de a intra în colectivitate
 2. Investigaţii medicale pentru profilaxia îmbolnăvirilor şi menţinerea stării de sănătate (exudat faringian şi examen coproparazitologic)
 3. Acceptul decontării serviciilor terapeutice**

Furnizarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract de furnizare servicii.

Locuri subvenţionate

** CRC Gepetto dispune de locuri subvenţionate pentru copiii cu domiciliul în:

Alba Iulia  – 15 locuri, în baza unui Contract încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Sebeș – 5 locuri, în baza unui Contract încheiat cu Direcţia Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș.

Ciugud – în funcție de numărul solicitărilor, în baza contractelor încheiate cu Comuna Ciugud.

Pentru copii cu domiciliul în alte localităţi, dacă există disponibilitate din partea autorităţilor locale, ACAS poate încheia contract de furnizare de servicii cu Primăria în raza căreia se află domiciliul copilului.

 

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice sugestie sau întrebare.

 Tel. 0258.813.183, 0728.162.165, 0749.256.261 sau folosind formularul de contact de aici