Istoric

FOAIE DE PARCURS sau CÂTEVA REPERE TEMPORALE

 • 2022, 10 decembrie – Cupa ACAS, ediţia XVIII-a
 • 2022, 2 Aprilie – Ziua Internaţională de conştientizare a autismului – “Cetatea albastră” – zona Parcul și Monumentul Unirii
 • 2021, 3-15 decembrie, – Cupa ACAS, ediția XII-a, online
 • 2021, 8 iulie – Relicențiere CRC „Gepetto” , licență până în 2026
 • 2019, 20 noiembrie – organizarea ediție a VII-a a Conferinței județene de sănătate mintală ACAS, cu tema  „Bariere în integrarea şcolară a copilului cu cerinţe educaţionale speciale”
 • 2019, 19 octombrie – Cupa ACAS, ediţia XVI-a
 • 2019, 11 Octombrie – Ziua mondială a sănătăţii mintale și Ziua zâmbetului – organizate și sărbătorite împreună cu copiii și cadrele didactice de la Grădiniţa “Dumbrava minunată” din Alba Iulia.
 • 2019, 6-14 octombrie – Parteneri ai Organizaţiei „Our Seven” (Polonia) și Asociation Euexia (Spania) în proiectul Erasmus+ „Fit and Equal: Learning Mobility of Individual Youth Exchange”
 • 2019, 2 Aprilie – Ziua Internaţională de conştientizare a autismului – “Cetatea albastră” – zona Parcul și Monumentul Unirii
 • 2019, februarie – participare la proiectul „Creșterea Implicării ONG-urilor și Partenerilor Sociali în Promovarea Politicilor Publice Alternative Pentru Copiii cu TSA” a Asociației Help Autism
 • 2018, decembrie – Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a inclus Centrul de Recuperare pentru Copii „Gepetto” în lista “100 de exemple de bune practici în serviciile sociale din România”
 • 2018, 20 octombrie – Cupa ACAS, ediția XV-a. Dublă aniversare: România – 100 ani, Cupa ACAS – 15 ani.
 • 2018, 17 octombrie – organizarea ediție a VI-a a Conferinței județene de sănătate mintală ACAS, cu tema “Sănătate mintală. Copii, adolescenți și tineri într-o lume în schimbare”
 • 2018, 8-13 iunie – Parteneri în proiectul  Erasmus+ KA1 „First step” al organizaţiei „Our Seven” din Ruda Śląska (Polonia). Au mai participat organizații din Budapesta (Ungaria), Salerno (Italia), Oxford (Marea Britanie), Plasencia (Spania) și Palermo (Italia)
 • 2017, 10 noiembrie – organizare Conferința județeana de sănătate mintală ACAS, cu tema “Abilitarea psihică și motorie a copiilor și adulților. Județul Alba – Servicii licențiate”
 • 2017, 7 octombrie – Cupa ACAS, ediţia XIV-a
 • 2017, 24 aprilie – obţinerea licenţei de funcţionare pe termen de 5 ani pentru Centrul de Recuperare pentru Copii “Gepetto”
 • 2017 – Participare la proiectul Erasmus+ “Respect my differences”, organizat de către Fundacja Pomocy Czlowiek-Czlowiekowi în Polonia  în perioada 1-9 aprilie pentru tineri cu dizabilităţi mentale uşoare, sau uşoare/moderate. Rolul ACAS a fost de selecţie, însoţire şi asistare a beneficiarilor. Partener în proiect a fost Primăria Municipiului Alba Iulia, instituţie care a susţinut şi  participarea delegaţiei române la activităţile din Polonia.
 • 2017, 2 Aprilie – Ziua Internaţională de conştientizare a autismului – “Cetatea albastră” – zona Poatra a IV-a, Palatul Principilor, Muzeul şi Sala Unirii,  Piaţa Cetăţii cu dorinţa  să trezim conștiințe
 • 2017, 16 februarie – Consiliul Director al ACAS hotărăște schimbarea denumirii Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi Multiple în Centrul de Recuperare pentru Copii “Gepetto”
 • 2016, 10 Octombrie – Ziua mondială a sănătăţii mintale – Sărbătorită la Grădiniţa “Dumbrava minunată” din Alba Iulia. Am adus în atenţia participanţilor amprenta familiei asupra dezvoltării emoţionale a copiilor şi necesitatea realizării igienei mintale
 • 2016, Iulie – obţinerea licenţei provizorii pentru Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi Multiple
 • 2016 – 2 Aprilie – Ziua Internaţională de conştientizare a autismului „Baloane albastre pe cer la Poarta a III-a a Cetății”.
 • 2015 – Consiliul Național al Dizabilității campania națională “O Românie accesibilă într-o Europă fără bariere!”, Alba Iulia -speaker
 • 2005-2016 – Ediţiile II – XIII ale Cupei ACAS, în parteneriat cu Primăria Alba Iulia, Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia
 • 2013-2016 – Simpozionul „Şi ACAS se poate”, Ediţiile I-IV
 • 2013 – organizarea şi susţinerea financiară a Concertului de muzică sacră „Sunet şi lumină” la Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia, în cadrul Congresului al XIV-lea al Societăţii de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România şi a XXXVI-a Conferinţă Naţională de Neurologie-Psihiatrie şi Profesiuni Asociate a Copilului şi Adolescentului.
 • 2013 – membru al rețelei parteneriale în Proiectul “Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creșterea incluziunii sociale în scopul îmbunătățirii accesului pe piața muncii” finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, beneficiar Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
 • 2012 – campania „Alba Iulia – Capitala sănătăţii în 2012”, participare cu lucrare la seminarul „În lumină”, conştientizarea autismului
 • 2012 – 21 Martie Ziua Internaţională a Sindromului Down – participare la masa rotundă organizată de Direcţia de sănătate publică Alba
 • 2012 – 2 Aprilie – Ziua Internaţională de conştientizare a autismului „Baloane albastre pe cer la Poarta a III-a a Cetății”.
 • 2011 – participare în proiectul „Acceptă-mă, Înţelege-mă, Învaţă-mă” de formare a cadrelor didactice din învăţământul primar şi a psihologilor şcolari din Judeţul Alba, privind modalităţi de eficiente de lucru şi activităţi remediale pentru copii cu ADHD – participare cu formatori: medici şi psiholog;
 • 2011 – achiziţionarea cu banii primiti din partea ICS Alessandria a unei „căbănuţe” cu 2000 mp de teren în localitatea Valea Galdei – pentru dezvoltarea în perspectivă a unei tabere permanente pentru persoane cu dizabilităţi
 • 2011 – 21 Martie Ziua Internaţională a Sindromului Down – participare Directorului Direcţiei de Sănătate Publică Alba, împreună cu alţi reprezentanţi ai acestei instituţii la activitatea Centrului pentru copii cu dizabilităţi multiple
 • 2011 – 2 Aprilie Ziua Internaţională de conştientizare a autismului „Baloane albastre pe cerul Cetăţii Alba Carolina”. La acest eveniment a fost donată Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba suma de bani strânsă cu ocazia Cupei ACAS din 2010, pentru reabilitarea secţiei de pediatrie
 • 2010 – StrAlessandria – competiţie sportivă de alergare cu strângere de fonduri pentru Spitalul de neuro-psihiatrie pediatrică Alessandria şi pentru Centrul pentru copii cu dizabilităţi multiple Alba Iulia – Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo Alessandria, Itaia
 • 2010 – Sprijin pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din arealul Asociației intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia
 • 2010 – Cupa ACAS – ediţia a VII-a, în parteneriat cu Primăria Alba Iulia, Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu participarea ICS Alessandria
 • 2009 – organizarea taberei pentru copiii cu dizabilităţi care frecventează Centrul şi pentru familiile acestora – Luncile Prigoanei
 • 2008 – organizarea în parteneriat cu DGASPC Alba şi Asociația „Cusset Aiud Echange” „Cursa inimii Cetăţii”, Marşul persoanelor cu handicap, prima ediţie – acţiune de sensibilizare a comunităţii cu privire la persoanele cu handicap;
 • 2008 – ACAS preia activitatea Centrului pentru copii cu dizabilităţi multiple
 • 2007-2008 – Parteneri în proiectul „Vreau să te cunosc”, derulat în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia pentru sensibilizarea elevilor cu privire la persoanele cu dizabilităţi
 • 2007-2008 – parteneri în proiectul „Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi multiple” – DGASPC Alba şi Consiliul Local Alba Iulia – dezvoltarea Modulului pentru copii cu dizabilităţi multiple
 • 2006 –organizarea la Alba Iulia în parteneriat cu Special Olimpycs inspectoratul scolar România manifestarea „Sportivi tineri”.
 • 2006 – ACAS este acreditată ca furnizor de servicii sociale
 • 2005 – participare cu un formator în cadrul atelierelor de lucru cu tema „Sprijin pentru dezvoltarea socială în comunităţile locale” – parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba
 • 2005 – partener în proiectul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba „Împreună pentru o educaţie de calitate”, proiect finanţat PHARE
 • 2005 – înfiinţarea Modulului pentru copii cu dizabilităţi multiple, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
 • 2004 – prima ediţie a competiţiei sportive pentru copii şi tineri cu dizabilităţi „Cupa ACAS”- organizator ACAS
 • 2004 – ACAS devine membru al Secretariatului Tehnic al Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale şi participă la elaborarea Strategiei Judeţene şi a Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale 2005 – 2008
 • 2003 – partener local al CRIPS Bucureşti în proiectul „Promovare de bune practici în domeniul asistenţei sociale pentru persoane vârstnice în dificultate”