Terapii / Activităţi

După ce copilul este admis (Condiţii de acces/admitere) în programul terapeuticspecialiştii Centrului realizează evaluarea complexă a acestuia.

În funcţie de evaluare, propunem părinţilor/aparţinătorilor Pachetul cel mai potrivit nevoilor de abilitare ale copilului. După agrearea Pachetului, copilul poate începe programul de abilitare/recuperare.

 

Oferim Terapia de Optimizare a Integrării – TOI şi terapii individuale specifice.

 

Stimulare psihică complexă

*  Stimularea dezvoltării proceselor psihice în vederea integrării şi adaptării dinamice şi flexibile la mediu

*  Dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală

*  Stimularea interacţiunii cu mediul şi a relaţionării interpersonale

*  Formarea conduitelor de viaţă independentă

*  Formarea conduitelor de perseverare în activităţi cu scop

*  Formarea şi dezvoltarea sistemului volitiv-motivaţional

*  Stimularea activităţilor de cunoaştere şi a proceselor complexe de adaptare la mediu prin valorificarea experienţelor perceptiv-motrice şi senzoriale

 

Stimularea limbajului

*  Capacitatea de realizare a limbajului din punct de vedere:

> fonologic – tulburări de articulaţie

> morfo-sintactic – dificultăţi în a alege corect timpul verbelor sau a articolelor

> semantic – dificultăţi de utilizare corectă şi adecvată a cuvintelor

> pragmatic – dificultăţi în utilizarea limbajului, cu lipsa spontaneităţii de a utiliza limbajului şi a intenţiei de a comunica

> prozodic – anomalii de tipul monotoniei intonaţiei, cu un procent crescut de frecvenţe înalte, cu o hipo sau hipernazalitate, control deficitar al volumului vocii, cu frecvente şuşoteli şi o sărăcie a accentuării tonice

> al ecolaliei

*  Capacitatea de comprehensiune a limbajului

> înţelegerea sensului unei expresii lingvistice

> înțelegerea frazelor

> înțelegerea figurilor de stil literare – comparaţii, epitete, metafore

 

Terapia tulburărilor de limbaj

*  Corectarea dislaliei

> Cu caracter general de pregătire a organele fonoarticulatoare pentru aplicarea metodelor specifice

> Cu caracter specific

*  Corectarea tulburărilor lexico-grafice

*  Corectarea tulburărilor de limbaj ale retardului simplu şi retardului complex

*  Terapia limbajului la copilul autist

 

Kinetoterapie

*  Corectarea/ameliorarea deficienţelor fizice

> existente la nivelul:

– coloanei vertebrale – cifoze, lordoze, scolioze, cifolordoze, cifoscolioze;

– toracelui – torace rahitic, plat, asimetric;

– abdomenului – abdomen insuficient şi proeminent, abdomen scobit

– membrelor superioare – rotații interne ale centurii scapulare datorate atitudinilor cifotice

– membrelor inferioare – genu valgum, genu varum, picior plat, picior scobit idiopatic, picior strâmb congenital

> secundare apărute pentru a compensa deficienţele fizice primare:

– deficienţe ale umerilor şi omoplaţilor – umeri căzuţi şi adduşi, umeri asimetrici, omoplaţi depărtaţi şi desprinşi, omoplaţi asimetrici

– deficienţe ale bazinului – anteversia bazinului, retroversia bazinului, înclinarea laterală a bazinu-lui

> formarea reflexului de atitudine corectă a corpului în activităţile statice şi dinamice

* Dezvoltarea motricităţii generale:

> dezvoltarea capacităţilor motrice – mobilitate articulară, forţă musculară, rezistenţă, coordonare, control şi echilibru

> formarea/corectarea deprinderilor motrice de bază – mers, alergare, săritură, aruncare, prindere

> îmbunătăţirea capacităţii de efort

 

Educaţie non-formală

* Dezvoltarea şi stimularea unor comportamente independente de bază

*  Dobândirea şi consolidarea autonomiei personale

*  Dezvoltarea şi stimularea unor abilităţi igienă personală şi a spaţiului de locuit

*  Dezvoltarea şi stimularea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător

*  Însuşirea regulilor de comportament în colectivitate

*  Implicarea în activităţi comune alături de alţi copii şi de adulţi

*  Dezvoltarea şi stimularea unor comportamente independente pentru integrarea socială