3,5 % din impozit

3,5% din impozitul reținut în 2019

activități independente

DE CE SĂ REDIRECȚIONEZI 3,5%?

       Unele lucruri nu depind de noi. Altele însă da! Depinde de tine ce se va întâmpla cu 3,5% din impozitul pe veniturile tale din 2019, reținut deja de stat. Poţi spune statului să trimită 3,5% din acest impozit către un ONG. Fiecare sumă contează foarte mult. Nu este vorba doar de bani, ci şi de încrederea pe care o transmiţi. 

       Începând cu anul 2018  persoanele fizice au posibilitatea să dispună cu privire la destinaţia unei sume în cotă de 3,5% din impozitul pe veniturile din anul precedent pentru susținerea entităților nonprofit.

      Este fără cheltuieli suplimentare – suma nu reprezintă o sponsorizare sau donație.

Alternativele sunt:

(1) 100% din impozitul pe veniturile realizate în 2019 merg către stat.

Sau…

(2) 96,5% către stat şi 3,5% către ACAS Alba IuliaEste decizia ta!

       ACAS Alba Iulia este furnizor acreditat de servicii sociale (vezi documentul, poziția 33) cu Centrul de Recuperare pentru Copii “Gepetto” licențiat (vezi documentul, pozița 62)

CUM VOR FI FOLOSIȚI BANII TĂI?

    Toate fondurile strânse prin campania de redirecționare a 3,5% le vom folosi pentru activitățile de recuperare a copiilor care frecventează CRC “Gepetto” și pentru a putea sprijini copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora în dificilul drum al integrării.

CUM REDIRECŢIONEZI CEI 3,5%?

Formularul are 2 pagini, vă sfătuim să printați fața-verso, pentru a putea simplifica sortarea și prelucrarea mai rapida la ANAF.

  1. În funcție de deciziat ta, descarci formularul precompletat pentru redirecționare 1 an sau 2 ani.
  2. Completezi formularul de mână, cu majuscule. Nu este necesară specificarea sumei (instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii) și nici atașarea Fișei Fiscale. Datele ACAS Alba Iulia sunt precompletate.
  3. Trimiți formularul completat, pâna la data de 25 mai 2020 (data poștei) la Administrația Financiară de care aparții. 

Poți trimite formularul:

  • prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  • îl depui direct la registratura administrației financiare de care aparții (aici ai lista administrațiilor);
  • folosești serviciul online ANAF, Spatiul Privat Virtual

SALARIAT sau PENSIONAR

Pasul 1:

– Dacă ești  salariat sau pensionar descarcă formularul cu datele ACAS deja înscrise –  Formularul 230 – 2 ani sau Formularul 230 – 1 an.

În cazul în care dorești să descarci formularul de pe site-ul ANAF sau să completezi direct la Administrația Financiară, este nevoie să completezi tu datele noastre în secțiunea IV. Destinația sumei reprezentând 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii:

Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată Alba Iulia
Cod de identificare fiscală a entitatii nonprofit – 14826739
Cont bancar (IBAN) – RO37RNCB0003037783440001

Pasul 2:

Completează de mână, cu majuscule datele personale (secțiunea I. Date de identificare a contribuabilului ).

Nu te îngrijora dacă nu știi cât reprezintă 3,5% din impozitul pe care l-ai plătit, lasă rubrica necompletată. Instituția fiscală va calcula şi va vira suma, conform legii.

Nu este nevoie să completezi alte rubrici, dacă nu este cazul și nici să atașezi Fişa Fiscală.

Datele ACAS Alba Iulia sunt deja completate în formularul pe care îl descarci şi de Formularul 230 – 2 ani sau Formularul 230 – 1 an.

Instrucțiunile detaliate pentru completarea Declarației 230 pot fi citite aici: Instrucțiuni de completare 

Pasul 3:

Semnează formularul şi depune-l completat la Administrația Financiară de care aparții cu domiciliul,  direct sau prin poștă cu scrisoare recomandată.

Termenul de depunere:  25 mai 2020  pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe care l-ai plătit în anul 2019).

 

 

 

 

ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE

Pasul 1:

– Dacă în 2019 ai realizat venituri din activități independente trebuie să completezi – Declaraţia unică, cu datele ACAS deja înscrise.

În cazul în care dorești să descarci formularul de pe site-ul ANAF sau să completezi direct la Administrația Financiară, este nevoie să completezi tu datele noastre în Secțiunea 6, B Destinația sumei reprezentând 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii

Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată Alba Iulia
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit – 14826739
Cont bancar (IBAN) – RO37RNCB0003037783440001

Nu te îngrijora dacă nu știi cât reprezintă 3,5% din impozitul pe care l-ai plătit, lasă rubrica necompletată. Instituția fiscală va calcula şi va vira suma, conform legii.

Pasul 2:

Completezi Declaraţia unică, conform Instrucţiunilor din formular.

Instrucțiunile detaliate pentru completarea Declarației unice pot fi citite din formular, începând cu pagina 10.

Pasul 3:

Semnează formularul şi depune-l completat la Administrația Financiara de care aparții cu domiciliul,  direct sau prin poștă cu scrisoare recomandată.

Conform Instrucţiunilor Declarația se depune:

“a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului. Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz;

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV);

– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată 

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.”

3,5% din impozitul reținut în 2019

activități independente

Vă mulțumim că ați ales Asociația pentru Consiliere și Asistență Specializată – ACAS Alba Iulia pentru redirecționarea celor 3,5% din impozitul pe venit și vă asigurăm că vom utiliza cu multă responsabilitate sumele strânse!