3,5 % din impozit

NOU!!!      Începând cu anul 2018  persoanele fizice au posibilitatea să dispună cu privire la destinaţia unei sume în cotă de 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

În baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, ACAS Alba Iulia este furnizor acreditat de servicii sociale (vezi documentul, poziția 33) cu Centrul de Recuperare pentru Copii “Gepetto” licențiat (vezi documentul, pozița 62 ).

Formularul 230  dacă ai realizat venituri din SALARIU sau PENSIE Declaraţia Unicădacă ai realizat venituri din ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
Instructiuni de completare

Formularul 230

Instructiuni de completare

Declaraţia Unică

 

DE CE SĂ REDIRECȚIONEZI 3,5%?

Este gratuit! Sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație și nu te costă nimic. În cazul în care nu direcționezi acești 3,5%, banii rămân statului.

CUM VOR FI FOLOSIȚI BANII TĂI?

Toate fondurile strânse prin campania de redirecționare a 3,5% le vom folosi pentru activitățile de recuperare a copiilor cu dizabilităţi care frecventează CRC “Gepetto” și pentru a putea dezvolta un alt centru de recuperare într-o zonă a județului în care nu există astfel de servicii pentru copii.

CUM DIRECŢIONEZI CEI 3,5%?

SALARIAT sau PENSIONAR

Pasul 1:

– Dacă ești  salariat sau pensionar descarcă formularul cu datele ACAS deja înscrise –  aici Formularul 230.

În cazul în care dorești să descarci formularul de pe site-ul ANAF sau să completezi direct la Administrația Financiară, este nevoie să completezi tu datele noastre în secțiunea IV. Destinația sumei reprezentând 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii:

Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată Alba Iulia
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit – 14826739
Cont bancar (IBAN) – RO37RNCB0003037783440001

Pasul 2:

Completează de mână, cu majuscule datele personale (secțiunea I. Date de identificare a contribuabilului ).

Nu te îngrijora dacă nu știi cât reprezintă 3,5% din impozitul pe care l-ai plătit, lasă rubrica necompletată. Instituția fiscală va calcula şi va vira suma, conform legii.

Nu este nevoie să completezi alte rubrici, dacă nu este cazul și nici să atașezi Fişa Fiscală.

Datele ACAS Alba Iulia sunt deja completate în formularul pe care îl descarci şi de aici.

Instrucțiunile detaliate pentru completarea Declarației 230 pot fi citite de aici (instrucțiuni de completare a Formularului 230)

Pasul 3:

Semnează formularul şi depune-l completat pana la data de 15 martie 2019 la Administrația Financiara de care aparții cu domiciliul,  direct sau prin poștă cu scrisoare recomandată.

Termenul de depunere a Formularului 230anual, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului (de exemplu: Formularul 230 va fi depusă până în 15 martie 2019 pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe care l-ai plătit în anul 2018).

 I

I

I

I

ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE

Pasul 1:- Dacă în 2018 ai realizat venituri din activități independente –  Declaraţia unică pe care trebuie să o completezi, cu datele ACAS deja înscrise.

În cazul în care dorești să descarci formularul de pe site-ul ANAF sau să completezi direct la Administrația Financiară, este nevoie să completezi tu datele noastre în Secțiunea 6, B Destinația sumei reprezentând 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii

Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată Alba Iulia
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit – 14826739
Cont bancar (IBAN) – RO37RNCB0003037783440001

Nu te îngrijora dacă nu știi cât reprezintă 3,5% din impozitul pe care l-ai plătit, lasă rubrica necompletată. Instituția fiscală va calcula şi va vira suma, conform legii.

Pasul 2:

Completezi Declaraţia unică, conform Instrucţiunilor.

Datele ACAS Alba Iulia sunt deja completate în formularul pe care îl descarci şi de aici.

Instrucțiunile detaliate pentru completarea Declarației 230 pot fi citite de aici (instrucțiuni de completare a Declaraţiei unice).

Pasul 3:

Semnează formularul şi depune-l completat la Administrația Financiara de care aparții cu domiciliul,  direct sau prin poștă cu scrisoare recomandată.

Conform Instrucţiunilor Declarația se depune:

“- prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului “Spațiul privat virtual” (SPV);

– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.”

Atenţie! Conform Instrucţiunilor de completare punctul I Termenul de depunere este diferit.

 

 

  Vă mulțumim că ați ales Asociația pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată – ACAS Alba Iulia pentru direcționarea celor 3,5% din impozitul pe venit şi vă asigurăm că vom utiliza cu multă responsabilitate sumele strânse!