Conferinţa ACAS 2019

Cea de-a VII-a ediţie a Conferinţei de sănătate mintală a copilului şi adolescentului – ACAS,  va aborda tema „Bariere în integrarea şcolară a copilului cu cerinţe educaţionale speciale”.
În încercarea de a atrage atenţia asupra sănătăţii mintale, anul acesta ne propunem să reunim instituţii cu expertiză în identificarea şi diagnosticarea, terapia şi abilitarea, instrucţia şi educaţia copiilor. Specialiştii abordează tema din diferite
perspective, roluri şi statusuri lansând provocări prin prezentările propuse.
Conferinţa va avea loc în data de 20 noiembrie 2019, la Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava minunată” din Alba Iulia, cu începere de la ora 1400.
Conferinţa va constitui un bun prilej pentru:
» identificarea barierelor relaţionale dintre subsistemele sociale implicate în viaţa copilului,
» facilitarea contactului între specialiştii din domeniu în vederea unei colaborări adecvate,
» diseminarea informaţiilor privind activitatea instituţiilor relevante pentru tema abordată,
» forum pentru dezbateri privind sănătatea mintală – integrarea reală şi adecvată a copilului în toate subsistemele sociale.
» iniţierea programului de sănătate mintală a copilului şi adolescentului „Sănătate înainte de toate!”
La manifestările Conferinţei așteptăm participarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale, mass-media, specialiştilor în domeniile educaţional şi al sănătăţii mintale copii şi adolescenți.