Sponsorizare SNGN Romgaz SA

În baza unui Contract de sponsorizare încheiat în decembrie 2016, SNGN Romgaz SA sprijină consistent ACAS Alba Iulia în vederea dotării Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi Multiple cu materiale necesare derulării activităţilor de recuperare a copiilor şi suport pentru aparţinători.

Mulţumim SNGN Romgaz SA pentru implicare şi generozitate!